Tilsyn og tilladelser

Tilladelse – Gynækologisk Klinik Amager

Endelig tilsynsrapport fra 20-09-12

Gynækologisk Klinik er akkrediteret pr. 01-04-2017:  Certifikat Rapport

Gynækologisk Klinik er akkrediteret pr. 15-04-2020:  Certifikat    Rapport

Klinikken overholder reglerne for persondataforordningen der træder i kraft første kvartal 2018.
Privatlivspolitik

Bekendtgørelse om information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse af og indhentning af helbreds oplysninger m.v.

Utilsigtet hændelse

Det er ikke muligt at undgå fejl i sundhedsvæsenet, men sundhedsvæsenet kan lære af de fejl der sker. Ingen sundhedsperson begår fejl med vilje.

Ved en utilsigtet hændelse forstås en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed. Utilsigtede hændelser omfatter på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende.

Oplever du som patient eller pårørende en utilsigtet hændelse i forbindelse med din behandling i Gynækologisk Klinik Amager er du meget velkommen til at henvende dig til klinikken direkte eller til at indrapportere hændelsen til Styrelsen for Patientsikkerhed. www.stps.dk

Klage over behandling modtaget i Gynækologisk Klinik Amager

Hvis du vil klage over den behandling du har modtaget i Gynækologisk Klinik Amager er du meget velkommen til at kontakte klinikken med henblik på en opfølgende samtale om dit behandlingsforløb. Jeg forsøger i mit daglige virke som  gynækolog at gøre et ordentligt lægearbejde.  Jeg vil  være så taknemmelig for din tilbagemelding, da en af måderne at lære på, er den tilbagemelding jeg får fra mine patienter.

Ved Patientombuddet kan du klage over den sundhedsfaglige behandling du har fået, eller klage hvis der har været brud på dine rettigheder som patient.www.stps.dk og www.stpk.dk

Patienterstatningen https://pebl.dk/