Vejledning

Hvad er en gynækolog?

En gynækolog er en læge med specialviden om kvindesygdomme og fertilitet og med særlig kendskab til forholdene omkring graviditet og fødsel.

Den praktiserende gynækologs uddannelse:

Den praktiserende gynækolog er en speciallæge, der i en årrække efter embedseksamen har beskæftiget sig med kvindesygdomme, fødselsvidenskab og beslægtede specialer på hospitalsafdelinger. Under og efter denne uddannelse har speciallægen ajourført sin viden ved deltagelse i teoretiske og praktiske kurser.

Hvad kan den praktiserende gynækolog tilbyde?

Ved brug af moderne teknik og prøvetagning kan gynækologen foretage undersøgelser, der gør det muligt at stille diagnoser, samt foreslå behandling af en lang række sygdomme:

Blødningsforstyrrelser

Der kan tilbydes undersøgelser i form af laboratorieprøver, ultralydsscanning eller udtagning af væv fra livmoderhalsen (udskrabning). Behandlingen kan være hormonel

Celleprøve fra livmoderhalsen

Findes der celleforandringer, kan der laves en kikkertundersøgelse og tages vævsprøver. Kræves der behandling, kan gynækologen foretage frysning eller kegleoperation.

Barnløshed

En udredning vil normalt omfatte undersøgelser af både manden og kvinden, laboratorieprøver, ultralydsundersøgelser, røntgenundersøgelse og sædprøver. Barnløshed kan måske behandles medicinsk. Måske med insemination efter forudgående behandling af mandens sæd. I visse tilfælde benyttes donorsæd. Enkelte gynækologer foretager reagensglasbefrugtning, men mod privat honorar.

Cyster og knuder

Svulster i f.eks. æggestokke, livmoder eller urinblære kan undersøges ved ultralydscanning eller kikkertundersøgelse. Herved kan det afgøres, om fundet kræver yderligere behandling

Graviditetskomplikationer

Gynækologen har særlig uddannelse i vurdering af svangerskabsforhold. Ultralydsundersøgelse bruges hyppigt som en hjælp til vurdering af graviditeten

Vandladningsproblemer

Ufrivillig vandladning kan være symptom på sygdom. Gynækologen kan ofte påvise årsagen og foreslå en behandling.Den kan være operativ eller f.eks. el-stimulation af bækkenbundens muskler.

Infektioner

Gynækologen kan diagnostisere og behandle betændelsestilstande i både ydre og indre kønsorganer, ofte forudgået af mikroskopiske undersøgelser eller podninger.

Underlivssmerter

Gynækologen kan ofte påvise årsagen til akutte eller kroniske smertetilstande, herunder også smerter fra bækkenets muskler og led. Der kan oftest tilbydes en behandling.

Sexuelle vanskeligheder

Man kan altid søge råd om samlivsproblemer hos gynækologen. Som alle andre læger har gynækologen tavshedspligt. Nogle gynækologer har særlig erfaring i behandling af sexuelle problemer.

Operative indgreb

Gynækologen udfører mindre operative indgreb i lokalbedøvelse.

Overgangsalderen

Gynækologen har særlig uddannelse i overgangsalderens problemstillinger og i evt. behandling med hormoner.

Svangerskabsforebyggelse

Gynækologen kan rådgive om bedste valg af prævention.

Hvordan kommer jeg i forbindelse med den praktiserende gynækolog ?

Som medlem af Sygesikringens Gruppe 1 skal man have en henvisning af sin praktiserende læge for at konsultere gynækologen.

Henvisningen fungerer som gynækologens regning overfor Sygesikringen.

Henvisningen må højst være 6 måneder gammel ved første konsultation..

Er patienten Gruppe 2 sygesikret kan der aftales tid direkte med gynækologen uden forudgående henvisning fra egen læge.