Konsultation

Klinikken har konsultation efter aftale.
Tidsbestilling og kontakt til klinikken på hverdage 9.00 – 11.00 på telefon 32 50 20 20. Afbud modtages kun telefonisk og ikke pr mail, læg evt besked på telefonsvareren udenfor telefontid, husk navn, fødselsdato og tid.

Klinikken kan også kontaktes på  klinikken@gyn-amager.dk
Ved fravær/ferie kan der findes anden gynækolog på sundhed.dk eller på MinLæge app.

Patienter som tilhører sygesikringens gruppe 1 kan komme til konsultation med henvisning fra egen læge. Henvisning skal foreligge før tidsbestilling.
Gruppe 2 patienter kan henvende sig direkte til klinikken for tidsbestilling.
Husk sygesikringskort og/eller sundhedskort.
Henvisningen må højst være 6 måneder gammel ved første konsultation.

Konsultation foregår på dansk med mindre andet er aftalt på forhånd.

Kontrol efter hospitalsophold kræver ingen henvisning, såfremt du er henvist til sygehuset af klinikken.

Der er i 2017 kommet nyfortolkning af lov for assisteret reproduktion der betyder, at ufrivillige barnløse par kan få hjælp i speciallægepraksis til opnåelse af graviditet ved inseminationsbehandling vederlagsfrit. Alle par og enlige som har barn i forvejen får dækket udgifter til forundersøgelse og insemination via den offentlige Sygesikring.

Pr. 1. juli 2018 er der indført et gebyr på fremmedsprogstolkning i sundhedsvæsenet for personer, der har været bosat i Danmark i mere end 3 år. Klinikken rekvirerer professionel sundhedsfaglig tolk ved tidsbestilling, såfremt det vurderes, at der er behov for tolkning. Patienten kan ikke medbringe egen tolk ved konsultation.

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/sociale-ydelser/sociale-rettigheder/rettigheder-i-sundhedsvaesenet/ret-til-tolkebistand-hos-laegen/

I henhold til overenskomsten for praktiserende speciallæger bliver der opkrævet et gebyr såfremt man uden rimelig grund undlader at melde afbud fra en aftalt tid senest dagen før. Det er muligt at ringe til klinikken og lægge en besked på telefonsvareren udenfor telefontid. Husk at oplyse navn, fødselsdato og aftalt tid.
Gebyret er kr. 250,- for udeblivelse fra en konsultation.
Gebyret er kr. 500,- for udeblivelse fra et planlagt indgreb.